David Lamignan Larsen – Masquerade 01.09-23.09

David Lamignan Larsen er utdannet fra Kunstskolen i Rogaland, Kunsthochschule Berlin-Weißensee og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.
Han har tidligere stilt ut på Museet for samtidskunst, Färgfabriken, UKS, Landmark, Bergen Kunsthall og Konstnärhuset i Stockholm.

David Lamignan Larsen er vokst opp med bakgrunn fra to kulturer. Igjennom sin kunst jobber han med identitet og stiller spørsmål ved hva som ligger til grunn i vårt første møte med nye mennesker. I vårt tillærte spekter av verdikoder og visuelle fordommer har vi allerede en mening om hvem vi møter. Larsen spiller ut våre fordommer og igjennom kunstens sublime språk vil vi oppleve usikkerhet om hva som er ekte og hva som viser seg å være skapte karakterer.
Gjennom å arbeide med musikk, performance, maleri, tegning, trykk og installasjon, former han nye karakterer i en alternativ virkelighet.

Som en vidreføring av utstillingens tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning av utstillingen lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!
Vi spiller musikk til kl 23.

 

 

Kafégalleriet – Jane Wenstrand

Jane Wenstrand har utviklet seg som maler i 15 år igjennom kurs på Rotvoll Kunstskole og Heimdal Kunstskole. Hennes malerier har en tvetydig innholdsfremstilling i en særegen malerisk stil. Slik kan man assosiere menneskets ulike utgangspunkt for å være og forstå, men også den indre ubalansen, eller splittelsen, som man kan oppleve. Maleriene inviterer til innlevelse og refleksjon.

Jane Wenstrand stiller ut i Kafégalleriet i Heimdal Kunstforenings 2. etg. samtidig som David Lamignan Larsen viser sine arbeider i Kunstforeningens galleri i 1. etg. David Lamignan Larsens utstilling Masquerade, viser ulike karakterer som er skapt av ham selv. Slik aktualiserer han hvordan man gjør seg opp en mening, og stiller spørsmål ved hvordan fordommer og egenskapt virkelighet kan oppstå. Slik kommuniserer David Lamignan Lasens utstilling Masquerade og Jane Wenstrands utstilling Meny Worlds med hverandre, da begge utstillingene presetnerer en tolkning av hvordan man kan splittes mellom den indre og den ytre siden av seg selv.

Som en vidreføring av utstillingenes tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!