Kafégalleriet – Jane Wenstrand

Jane Wenstrand har utviklet seg som maler i 15 år igjennom kurs på Rotvoll Kunstskole og Heimdal Kunstskole. Hennes malerier har en tvetydig innholdsfremstilling i en særegen malerisk stil. Slik kan man assosiere menneskets ulike utgangspunkt for å være og forstå, men også den indre ubalansen, eller splittelsen, som man kan oppleve. Maleriene inviterer til innlevelse og refleksjon.

Jane Wenstrand stiller ut i Kafégalleriet i Heimdal Kunstforenings 2. etg. samtidig som David Lamignan Larsen viser sine arbeider i Kunstforeningens galleri i 1. etg. David Lamignan Larsens utstilling Masquerade, viser ulike karakterer som er skapt av ham selv. Slik aktualiserer han hvordan man gjør seg opp en mening, og stiller spørsmål ved hvordan fordommer og egenskapt virkelighet kan oppstå. Slik kommuniserer David Lamignan Lasens utstilling Masquerade og Jane Wenstrands utstilling Meny Worlds med hverandre, da begge utstillingene presetnerer en tolkning av hvordan man kan splittes mellom den indre og den ytre siden av seg selv.

Som en vidreføring av utstillingenes tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!