Bodil Furu – Landskapsbilder etter reglene

Bodil Furu
Landskapsbilder etter reglene

19.01 – 03.03 2019

Heimdal Kunstforening er glade for å vise et bredt utvalg av Bodil Furus filmer. Her møter vi mennesker som forteller sine særegne historier knyttet til landskap og naturressurser. Furu bruker dokumentarfilmsjangeren som utgangspunkt i sine ofte poetiske undersøkelser.

Utstillingen tar oss med til Østfold i filmen Gårdsarbeid (2017) hvor vi møter bonden Tor Jacob Solberg, til Kongo i filmen Copper Eaters (2016) som portretterer multinasjonal gruvedrift og til Gudbrandsdalen i Landskapsbilder etter reglene (2015) der hun har sett på risiko og landskapsendringer. På Helgelandskysten i Fjell som faller (2012) forteller to kystkvinners sine historier fra livet på Vegaøyene mens øyene ble fraflyttet og i Oslo hvor Furu i filmen Alnaelva (2012) ser på eierskapet til et fragmentert elveleie.

Bodil Furu (f. 1976) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (KHIO) Hun bor og arbeider i Norge og DR Kongo. I sine filmer arbeider hun med tema knyttet til landskap, territorier og naturressurser. Filmene er vist bredt internasjonalt i solo- og gruppeutstillinger samt på biennaler og filmfestivaler.

Bodil Furu er siste kunstner  ut i serien Tatt av Heimdal.

master no 27aug15.00_28_38_16.still006

Surface Tension -et performativt foredrag av Prerna Bishnoi søn. 25. Nov/ 2. des Kl 13

Kunstneren vil vise sine observasjoner fra bredden av Bellandur sjøen i Bangalore i India. Slik vil vi gå inn i de urbane senarioene preget av forurensing som påvirker samhandling og levesett i nærområdet. I disse synergiene finner vi også et utgangspunkt for å snakke om den kollektive utfordringen klimaforandring er.

Vi vil så se videoverket To The Borewell Taal (16min ) før vi åpner opp for diskusjon.

Velkommen søndag 25. nov eller 2. des kl 13

English version

Surface Tension -a Performance lecture by Prerna Bishnoi

The artist will screen a walk along the changing perimeter of Bellandur lake in Bangalore, India. Getting into the urban scenarios of how the commons act in the face of nearby pollution we are also able to go deeper into the global collective challenges of climate change.

We will then see the videowork To The Borewell Taal (16 min) before Q&A

Prerna Bishnoi- Churning/ Bevegelse-Turbulens 17.11-02.12

(scroll down for english)

Prerna Bishnoi
BEVEGELSE-TURBULENS
17.11 – 02.12

Åpning 17. Nov. kl 13.

Det vil være to muligheter til å overvære en Performance Lecture av kunstneren, på åpningen, -og den 2. Des kl 13. -Denne vil være på engelsk.

Prerna Bishnoi er fra India og har en Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og en grad i digital video-produksjon fra Srishti institute of Art, Design and Technology i Bangalore. Hun bor og jobber for tiden i Trondheim.

I utstillingen BEVEGELSE-TURBULENS tar Bishnoi utgangspunkt i to vann reservoar (Bellandur og Varthur) i Bangalore i India, som har blitt utsatt for sterk forurensing og dermed utviklet store mengder skum. Et skum som på et tidspunkt tok fyr i 2015 og skapet voldsomme branner i vannet. Både de store mengdene skum og brannene var en påminnelse om miljøgiftene som var der.
Endringene som Bangalore gjennomgår kan bli beskrevet som turbulent, likt turbulensen man finner i de av gamle menneskeskapte vann reservoarene som preger bybildet med hundretalls av innsjøer. Det som har vært på bunnen er på vei til overflaten, det som lå på overflaten synker og det som lå i dikene dras til midten, om igjen og om igjen, i en evig bevegelse.

I og rundt vann reservoarene Bellandur og Varthur i Bangalore tar prosjektene Surface Tention og
To the Borewell Taal del i prosessenes bevegelse.
Ved å fokuserer på de mange lagene av påvirkningskraft, finner vi det motstandsdyktige, det resistente og det uberørte, -det standhaftige i økologi, infrastruktur og ideen om en urban utvikling.
Med utgangspunkt i dette ser Bishnoi utover vannets bredder og stiller spørsmål ved samfunnets strategier for samhandling både lokalt rundt vann reservoarene -og i globale samfunnsnettverk.

Prerna Bishnois kunstpraksis er videobaser. I sine videoverk tar hun opp ideene om den kollektive massens synergier som påvirker hvordan man praktisk forholder seg til grenser, ansvar og eierskap. Hun ser forbi politiske føringer og tar utgangspunkt i hvordan man som gruppe utvikler seg på bakgrunn av at samfunn konstant er i endring og må møte de utfordringene som ligger forut for politisk handlekraft.
Prerna Bishnoi ser til fiksjonen, og er inspirert av samfunnsutvikling i spill og litteratur. Hun ser til digitale nettverk og globalisering. Er det i denne sfæren vi kan bekjempe klimaendring?

English version

Prerna Bishnoi
CHURNING/ TURBULENS
17.11 – 02.12

Opening at 17th of Nov. at 01pm

It wil be two opportunities to take part in a Lecture performance by the artist, at the opening and the 2nd of December at 1pm

Prerna Bishnoi comes from India, she has an MFA from the art academy in Trondheim, NTNU and a diploma in digital video production from Srishti Institute of Art, Design and Technology, Bangalore. She currently lives and works in Trondheim.
In the exhibition CHURNING, Bishnoi works with two lakes (tanks), Bellandur and Varthur, in Bangalore, India that have spectacular (toxic) foam floating on them. Foam that caught fire in 2015. Both the foam and the fire are strong visual reminders of the state of pollution.

The current state of transition in the developing city of Bangalore and around its centuries-old system of inter-connected man-made lakes, can be best described as ‘churning’: what has sunk to the bottom riles up, what is banished to the peripheries scurries inwards, what was floating on top, loses buoyancy, and is sucked downwards, and on and on, in continuous, repeated and re-forming, vigorous motions.
Located in and around the flows of water in Bellandur and Varthur ‘Lake’s, the projects ‘Surface Tension’ and ‘To the Borewell Taal’ documentand participate in this process of churning.
They focus on a multitude of actors – the unperturbed, the resisters, the resisted and the resilient – that compose the infrastructure and imagination of urban development.
With this, Bishnoi tries to think and act with and beyond the waters to explore strategies and restrictions of commoning in local and global networks of communities.

Prerna Bishnois artpractise are videobased. In her videowork she brings up the idea the synergies of the collective mass which interfere with our relations to borders, resposebility and ownership. She looks beond politics and looks to how sosiety constantly are changing and has to find its own structure to face challenge ahed of political action.
Prerna Bishnoi sees to fiction and are inspired by community developement in games and litterature. She also sees to digital communities and globalisation. Is it in this landscape we can find the kay to fighting climate change?

Geografi och Språk (Märit Aronsson) Seremoni med Moder Jord (Amalia Fonfara) 11. Nov. Kl 13

Kunst i Kunsten

11. Nov Kl 13

Märit Aronsson – Geografi och Språk

Amalia Fonfara – Seremoni med Moder Jord

Märit Aronsson fremfører en lesning fra verket Geografi och språk.
Aronsson er opprinnelig fra Sverige, men har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun jobber med sammenhenger mellom fysiske og mentale opplevelser i sin kunstpraksis og vil gi en ny vinkling til utstillingen Erfarte Landskap med en filosofisk og litterær tilnærming.

Amalia Fonfara viser performancen Seremoni med Moder Jord
Til denne performancen er alle invitert til å ha med et eget rytmeinstrument om ønskelig.

Utstillingen Erfarte Landskap av Amalia Fonfara setter fokus på en alternativ tilnærming til hvordan man erkjenner kunnskap. Kunnskap har vært knyttet til tankens kraft, mens inspirert av feminisitisk teori, animisme og shamanisme , retter Fonfara søkelyset mot en tilnærming til viten, der den fysiske kroppens erfaring er en kilde til kunnskap. Ved å se mennesket som en likestilt del av alle naturens bestanddeler benytter Amalia Fonfara shamanistiske prosesser for å skape forbindelser med en dypere viten om tilhørighet, identitet og arv.
Slik vil utstillingen igjennom å fokusere på kunstnerens egen tilknytning til Grønlands kultur og natur stille spørsmål ved hvordan man kan se denne tilknytningen mellom kropp og landskap i relasjon til kulturell identitet og nasjonalisme.
Amalia Fonfara er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har en to-årig utdanning i terapautisk healing ved Trondheim Healing -og Terapiskole og et ett-årig studie ved Scandinavian Center of Shamanic Studies. Fonfara arbeider tverrfaglig med premissene for fysisk erfart viten, og har med en teknolgisk tilnærming skapt et bindeledd mellom nåtidens lydbilder og visuelle erfaring og de eldre tradisjoner for inngå i en dypere kontakt med naturen. Amalia Fonfara kommer opprinnelig fra Danmark og Grønland. Men har siden sin uteksaminering fra Kunstakademiet i Trondheim i 2015 bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Trondheim.

Foto av Aronsson: Lena Katrine Sokki

Kafégalleriet – Torsdagsgruppen 27.10-11.11

plakat_torsdagsgruppen_web.jpg

 

Torsdagsgruppen
Det som ikke kan ses
27.10 – 11.11

Utstilingen, -Det som ikke kan ses, er en gruppeutstilling av Torsdagsgruppen, en malegruppe uten lærer som møtes hver
torsdag i malesalen på Heimdal Kunstskole. Heimdal Kunstskole er et tilbud drevet av Heimdal Kunstforening i kunstforeningens egne lokaler. Utstillerne er Karin Ford, Sissel Johansen, Ann Ingrid Fiskvik, Jane Wenstrand, Unni Melby og Thrine Heggberget.

Det som ikke kan ses er en utstilling inspirert av Amalia Fonfaras kunstnerskap. Som paralellt med Torsdagsgruppen stiller ut sine arbeider i Heimdal Kunstforenings galleri i første etasje.
Torsdagsgruppen viser arbeider som kan ses i sammenheng med de usynlig båndene mellom mennesker, natur, kunst og betrakter.
Som skapende mennesker har man ofte en historie, erfaring eller interesse som inspirasjon for sitt utrykk. Dette bakenforliggende kan oppleves igjennom møtet mellom et kunstverk og betrakterens egen erfaring, -og bli et samspill som ikke vil være synlig.

På samme måte som tilknytning og tilhørighet ikke er synlig, men ligger i samspillet mellom mennesker og mellom mennesket og naturen. En tilknytning det er vanskelig å sette krav på, eller redegjøre for som grunnleggende for en kulturell tilhørighet og identitet.
Slik vil verkene kunne være bilder som viser det vi ikke kan se.

Velkommen til Åpning 27. okt. kl 13.00

Amalia Fonfara – Erfarte Landskap 27.10-11.11

plakat_amalia.jpg
Amalia Fonfara
Erfarte Landskap / Embodied Landscapes
27.10 – 11.11.2018

Velkommen til åpning av utstillingen Erfarte Landskap / Embodied Landscapes lørdag 27. oktober kl. 13! 

I utstillingen Erfarte Landskap viser Amalia Fonfara en alternativ tilnærming til hvordan man erkjenner kunnskap. Kunnskap har vært knyttet til tankens kraft, mens inspirert av feminisitisk teori, animisme og shamanisme , retter Fonfara søkelyset mot en tilnærming til viten, der den fysiske kroppens erfaring er en kilde til kunnskap. Ved å se mennesket som en likestilt del av alle naturens bestanddeler benytter Amalia Fonfara shamanistiske prosesser for å skape forbindelser med en dypere viten om tilhørighet, identitet og arv.
Slik vil utstillingen igjennom å fokusere på kunstnerens egen tilknytning til Grønlands kultur og natur stille spørsmål ved hvordan man kan se denne tilknytningen mellom kropp og landskap i relasjon til kulturell identitet og nasjonalisme.

På åpningen vil kunstneren Amalia Fonfara fremføre performancen S(j)ælritual.

Kunst i Kunsten 
Søn. 11. Nov. Kl 13

Utstillingens siste åpningsdag vil kunstneren Märit Aronsson fremføre en lesning fra verket Geografi och språk. Aronsson er opprinnelig fra sverige, men har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun jobber med sammenhenger mellom fysiske og mentale opplevelser i sin kunstpraksis og vil gi en ny vinkling til utstillingen Erfarte landskap med en filosofisk og litterær tilnærming.

Amalia Fonfara invitere til performancen Seremoni med Moder Jord som hun gjennomfører sammen med Hollistisk senter Den gode fe fra Heimdal. Til denne performancen er alle invitert til å ha med et eget rytmeinstrument om ønskelig.

13.00
Märit Aronsson
Geografi och språk

14.00
Amalia Fonfara
Seremoni med Moder Jord

Amalia Fonfara er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har en to-årig utdanning i terapautisk healing ved Trondheim Healing -og Terapiskole og et ett-årig studie ved Scandinavian Center of Shamanic Studies. Fonfara arbeider tverrfaglig med premissene for fysisk erfart viten, og har med en teknolgisk tilnærming skapt et bindeledd mellom nåtidens lydbilder og visuelle erfaring og de eldre tradisjoner for inngå i en dypere kontakt med naturen. Amalia Fonfara kommer opprinnelig fra Danmark og Grønland. Men har siden sin uteksaminering fra Kunstakademiet i Trondheim i 2015 bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Trondheim.

Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep. Kl 15

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep /

Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

Two parts of the same

(TASC Ablett & Brafield)

Heimdal Kunstforening

Søndag 23. Sep. kl. 15

TASC Ablett & Brafield inviterer til en interaktiv performance ved Heimdal Kunstforening. De vil sammen med deltagerne undersøke begrepet helhet. Ved bruk av omgivelsene og farge vil TASC i en performativ seanse invitere deltagerne til å kartlegge underliggende psykiske karakteristikker som gir følelsen av helhet.

TASC Ablett & Brafield er et samarbeidsprosjekt mellom Amber Ablett og Stacy Brafield. De bruker koreograferte iscenesettelser, ofte basert på samhandlingen, å spise, for å utforske det uhåndgripelige bak begreper som nærvær, samtale og samvær.

De har vist sine prosjekter blant annet ved Gallery Lattitude 28, India, The Royal standard, Liverpool, Halka Art Project, Istanbul, Kunstnerforbundet, Entrée, Kunstnernes hus og Bergen Kunsthall.

Heimdal Kunstforening inviterer til deltagelse i performancen

Two parts of the same av TASC Ablett & Brafield.

Søndag 23. Sep. kl.15.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com -senest Torsdag 20. sep.

Drosjekaféen (Wild at Art) 13. Sep. Kl 18

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep / Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

 

 

 

Drosjekaféen (Wild at Art)

Heimdal Kunstforening

Torsdag 13.Sep. kl. 18

«I en slags lengsel, fremmedgjøring eller utfartstrang, utviklet jeg gleden av å høre på musikk jeg ikke hadde hørt før, fra steder jeg ikke har besøkt, fra land jeg dessverre ikke kjenner noen fra, spilt over stereoanlegg i drosjebiler, høyt, på vei hjem fra byens natteliv. Denne musikken ble starten på mange møter og mange samtaler med byens drosjesjåfører. Jeg begynte å bli ganske avhengig av disse møtene, samtalene, tonene og rytmene som tok meg med ut i verden. I disse korte turene kunne jeg kjenne at jeg var et annet sted, drosjebilen ble som små eksotiske land på hjul, det gjorde meg lykkelig.»

Ann-Cathrin Hertling

Wild at Art består av kunstnerne Siri Gjære og Ann-Cathrin Hertling. Gjennom å frigjøre seg fra det konvensjonelle formatet konsert og forestilling, tar de oss med inn i en tilstand og til steder vi ennå ikke kjenner. Sammen med publikum skaper de unntakstilstander og mulighetsrom, som utfordrer våre tillærte identiteter og regler for adferd og norm. Og slik skaper de møter mellom mennesker som produserer nye, opplevelser, erfaringer, fortellinger, tilstander og virkeligheter.

Wild at Art har invitert med seg en rekke kunstnere og musikere for å skape Drosjekafeen. 

Drosjekaféen er utviklet og initiert i samarbeid med Heimdal Kunstforening og prosjektet Tatt av Heimdal kuratert av Helga Marie Nordby. Med utgangspunkt i Heimdal som sted bruker Wild at Art sine kunstneriske metoder til å presentere et sosialt rom med radikal gjestfrihet. Inspirert av drosjesjåfører og deres musikkønsker byr Drosjekaféen på musikalske opplevelser. Dette er verken en vanlig konsert, forestilling eller utstilling. Bli med inn i en tilstand og til et sted vi ennå ikke kjenner!

Drosjekaféen utspiller seg på Cicinions plass i Trondheim sentrum den 12. 13. og 14. Sep. Som en del av Bastard Festivalen.

http://www.avantgarden.no/program/drosjekafeen/

Wild at Art: v/ Ann-Cathrin Hertling og Siri Gjære. Medskapende/Medvirkende: Maria Kannegaard, Tor Andreas Haugerud, Alf Hulbækmo, Mattis Kleppen, Sunniva Skjøstad Hovde, Pål Rees, Siri Gjære, Ann-Cathrin Hertling, Drosjesjåfører og andre vi møter på vår vei. Produsent: Monica Aasen og Lyd: Tor Breivik. Co-produsert av Bastardfestivalen/ Teaterhuset Avant Garden. Drosjekaféen er et samarbeid mellom Wild at Art og Tatt av Heimdal/Heimdal Kunstforening v/kurator Helga Marie Nordby

Heimdal Kunstforening inviterer til

Drosjetur fra Heimdal Kunstforening til Drosjekaféen -for en helhetlig kunstopplevelse.

Torsdag 13. Sep. kl.18.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com

-senest tirsdag 11. Sep.

David Lamignan Larsen – Masquerade 01.09-23.09

David Lamignan Larsen er utdannet fra Kunstskolen i Rogaland, Kunsthochschule Berlin-Weißensee og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.
Han har tidligere stilt ut på Museet for samtidskunst, Färgfabriken, UKS, Landmark, Bergen Kunsthall og Konstnärhuset i Stockholm.

David Lamignan Larsen er vokst opp med bakgrunn fra to kulturer. Igjennom sin kunst jobber han med identitet og stiller spørsmål ved hva som ligger til grunn i vårt første møte med nye mennesker. I vårt tillærte spekter av verdikoder og visuelle fordommer har vi allerede en mening om hvem vi møter. Larsen spiller ut våre fordommer og igjennom kunstens sublime språk vil vi oppleve usikkerhet om hva som er ekte og hva som viser seg å være skapte karakterer.
Gjennom å arbeide med musikk, performance, maleri, tegning, trykk og installasjon, former han nye karakterer i en alternativ virkelighet.

Som en vidreføring av utstillingens tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning av utstillingen lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!
Vi spiller musikk til kl 23.

 

 

Kafégalleriet – Jane Wenstrand

Jane Wenstrand har utviklet seg som maler i 15 år igjennom kurs på Rotvoll Kunstskole og Heimdal Kunstskole. Hennes malerier har en tvetydig innholdsfremstilling i en særegen malerisk stil. Slik kan man assosiere menneskets ulike utgangspunkt for å være og forstå, men også den indre ubalansen, eller splittelsen, som man kan oppleve. Maleriene inviterer til innlevelse og refleksjon.

Jane Wenstrand stiller ut i Kafégalleriet i Heimdal Kunstforenings 2. etg. samtidig som David Lamignan Larsen viser sine arbeider i Kunstforeningens galleri i 1. etg. David Lamignan Larsens utstilling Masquerade, viser ulike karakterer som er skapt av ham selv. Slik aktualiserer han hvordan man gjør seg opp en mening, og stiller spørsmål ved hvordan fordommer og egenskapt virkelighet kan oppstå. Slik kommuniserer David Lamignan Lasens utstilling Masquerade og Jane Wenstrands utstilling Meny Worlds med hverandre, da begge utstillingene presetnerer en tolkning av hvordan man kan splittes mellom den indre og den ytre siden av seg selv.

Som en vidreføring av utstillingenes tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!