TATT AV HEIMDAL // UTSTILLING: D Ø V V E R

Diana Lindbjerg (DK) / Mishi Foltyn (CA) / Sercan Gündoğar (TR) / Ida Westberg (SV) / Sigrid Voll Bøyum (NO) / Prerna Bishnoi (IN) / Martinus Suijkerbuijk (NL)
24.09.-23.10.16

Som en del av satsningen Tatt av Heimdal har Heimdal Kunstforening gleden av å invitere til åpning av utstillingsprosjektet D Ø V V E R lørdag 24.09.16 kl. 13.00; et samarbeid med syv bachelor –og masterstudenter fra Kunstakademiet i Trondheim.

D Ø V V E R er et gammelt og glemt dialektord fra Heimdal/Leinstrandområdet og betyr ”å duge” eller ”å være i stand til å gjøre noe, men at noen andre kan gjøre det bedre”. Studentene, som kommer fra hele verden og med forskjellige utgangspunkt, vil presentere fem ulike prosjekter som alle går i dialog med Heimdal – gjerne ved involvere publikum eller gi oppgaver til andre enn kunstnerne for å gjennomføre prosjektene.

D Ø V V E R handler om å være til nytte, om å være god nok, og samtidig akseptere at en trenger ikke å gjøre alt alene.

Under åpningshelgen blir det workshop med Diana Lindbjerg, se Påmelding til worskhop med Diana Lindbjerg for mer informasjon og påmelding.

Dørene åpner kl. 12.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle – velkommen!

TATT AV HEIMDAL er et samarbeid mellom kurator Helga-Marie Nordby og Heimdal Kunstforening. Med performativitet som metode og strategi undersøker prosjektet Heimdal som sted og identitet. Ett av målene med prosjektet er utvikle kunstforeningen og stedet gjennom deltagelse og aktiv engasjement i våre egne omgivelser. Tatt av Heimdal har mange lag og vil foregå i flere omganger frem til sommeren 2017.

For mer informasjon se facebook eller:
heimdalkunstforening.wordpress.com
tattavheimdal.wordpress.com


ENGLISH:
Heimdal Kunstforening will invite you to the opening of the exhibitionproject D Ø V V E R Saturday, 24/09/16 kl. 13.00 – a collaboration with seven bachelor -and master students from the Art Academy in Trondheim.

D Ø V V E R is an old and forgotten word from the area of Heimdal/Leinstrand and can be translated to «to be good enough» or «being able to do a task, but someone else can do it better.» The students will present five different projects which are all in dialogue with Heimdal – preferably by involving the audience or give tasks to others than the artists themselves to complete the projects.

D Ø V V E R is about being useful, to be good enough, while accepting that one does not have to do everything alone.

During the openingweekend there will be a workshop with Diana Lindebjerg see Påmelding til workshop med Diana Lindbjerg for more information and registration.

Doors open at. 12:00. The event is free and open to everyone – welcome!

Tatt av Heimdal is a collaboration between curator Helga-Marie Nordby and Heimdal Kunstforening. With performativity as methode and strategy the project examines Heimdal as place and identity. One of the goals of the project is to develop Heimdal Kunstforening and the place through participation and active involvement in our own surroundings.

For more information see facebook or:
heimdalkunstforening.wordpress.com
tattavheimdal.wordpress.com