Utstilling // Cities of the World

Cities of the world

Videokunst fra Teheran og São Paulo

Kuratert av Sandra Skurvida (Litauen/USA) og Michel Pavlou (Hellas/Norge)

12.03.-10.04.2016

Heimdal Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av utstillingen Cities of The World lørdag 12.03. kl. 1300. Farhard Kalantary fra Atopia vil introdusere utstillingen.


Cities of the World tar sikte på å undersøke forholdet mellom sted og persepsjon samt geopolitiske aspekter ved kunstproduksjon. Gjennom en serie kuraterte videoprogrammer som er valgt ut fra hele verden, ønsker Atopia med dette prosjektet å fokusere på det som er særegent ved kunstproduksjonen i ulike byer.

Det tas ofte for gitt at folk fra ulike steder har ulike måter å tenke på. Kanskje kan Cities of the World kan inspirere folk til å reflektere rundt hvordan man tenker annerledes fra et sted til et annet. Atopia håper med andre ord å være med på å tilrettelegge for en grunnleggende forståelse av det subjektive ved byer og steder.

Atopia inviterer publikum til å delta i en forståelse for hvordan forskjeller i ulike kontekster også gir ulike syn på verden. Det første programmet i Cities of the World-serien er fra Teheran og det andre er fra São Paulo. Verkene er håndplukket fra et utvalg kunstvideoer produsert i de aktuelle byene av kunstnere som bor og arbeider der. Programmene gir publikum muligheten til å bli kjent med noen kunstneres blikk på hver enkelt by.

Atopia har invitert kuratoren Sandra Skurvida, opprinnelig fra Litauen og nå bosatt i New York, til å kuratere programmet med videokunst fra Teheran. Michel Pavlou har kuratert programmet for São Paulo. Han kommer opprinnelig fra Hellas, studerte og jobbet mange år i Frankrike og har nå Oslo og Brussel som sine baser. De to kuratorene har evnet å se prosjektene fra utsiden og beriket dem med nye ideer.

Cities of the World er produsert av Atopia og er en del av et utstillingssamarbeid med Norske Kunstforeninger.

Utstillingen står til 10.04.16 – Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *