Utstilling // Christina Leithe H.

Collections
Christina Leithe H.
 25.09.-25.10.2015.
Heimdal Kunstforening

Lørdag 05.09.15 kl. 1300 har Heimdal Kunstforening gleden av å invitere til åpning av utstillinga Collections av Chrstina Leithe H.Desolate landscape, Rvk 02-11

For å få øye på noe, og formidle dette videre, må det synliggjøres eller settes frem. Det må løftes, dyttes ut, skilles fra sitt sted. Gjennom denne prosessen kan man og se sammenhengen, eller mangelen på denne.

Christina Leithe H. har over flere år fotografert reiser i byer og natur. Med det analoge fotografiet fanges øyeblikket der og da, men spares til senere å erfare. Ved å samle underveis, uten å ha mulighet til å vurdere og fordøye hendelser før i mørkerommet, strekkes det en tid i mellom opplevelse og erfaring. Dermed er det mulighet for betraktning på et senere tidspunkt, i eget ønsket tempo. I en tilstand av tung melankoli blir dette en måte å forsøke å begripe verden og seg selv. Fri fra språk og logisk konklusjon.

Med utgangspunkt i de to prosjektene collection in black n white og Landscape. Albums. handler utstillingen om å forsøke å forstå og og håndtere opplevelsen av denne tilstanden, og en eventuell vei ut av det. Ved å betrakte naturen som et symbol på en emosjonell tilstand, åpner Christina Leithe H. sine fotografier og arkiver for en lesning som stemmer oss innover. Samtidig tegnes det opp et tilsynelatende kontrollert system i det hele vi kan lene oss på. Arkivet, albumet og de store printene hengt på vegg gir oss mulighet til å fokusere oss alene mens vi blar, og vi kan løfte blikket og hvile i et enkelt motiv i den kollektive sammenhengen.

collection in black n white_2I collection in black n white møter vi en dveling ved naturen i sin forgjengelighet, med en lengsel mot ordenen som kan ligge bakom dette. Sammenstilt med naturbildene vises fotografier av objekter i systemer, og alle er samlet i et arkiv. Disse er sirlig nummerert og systematisert, slik at man kan ane en større sammenheng. Bildene i arkivet viser steder på reiser til flere forskjellige land i en periode på over et år. Der hvor man vanligvis ville knyttet noe opp til landet eller byen som er besøkt, opphører her betydningen av stedets egen identitet. Det er den passive melankolien, uansett sted, som betones som en konstant tilstand. Landskaper bretter seg ut, og betraktes med en avmålt distanse.

I Landscape. Albums. løftes blikket ut og frem, med en lengsel videre. Kan en annens tolkning få frem noe nytt i en selv, noe man egentlig vet om, men har glemt? Fotografiene er flytende presentert ved at bildene ligger løst i en eske, og det åpnes opp for at man selv bestemmer rekkefølgen. Kontrollen over helheten er løsnet, og tillit siver igjennom.

Naturen står fortsatt sentral som motiv, og i hver enkelt eske fortelles en historie om en bestemt form, et bestemt blikk eller en bestemt stemning. En valgt narrasjon i hvert album, peker mot en søken etter noe annet enn egne opplevelser å reagere på.

I tomrommet ligger alt potensiale og samtidig ingenting. Ett punkt defineres , og det oppstår et før og etter. Flere punkt defineres og det oppstår ett mellom.

– Iselin Linstad Hauge 2015

 

Trykk her for å se flere bilder fra utstillingen, og trykk her for å lese mer om utstillingen.

Photo_Anders Engnæs_sv Detalj_Landscape.Album_2
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Norsk Fotografisk Fond og Heimdal kunstforening.