Geografi och Språk (Märit Aronsson) Seremoni med Moder Jord (Amalia Fonfara) 11. Nov. Kl 13

Kunst i Kunsten

11. Nov Kl 13

Märit Aronsson – Geografi och Språk

Amalia Fonfara – Seremoni med Moder Jord

Märit Aronsson fremfører en lesning fra verket Geografi och språk.
Aronsson er opprinnelig fra Sverige, men har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun jobber med sammenhenger mellom fysiske og mentale opplevelser i sin kunstpraksis og vil gi en ny vinkling til utstillingen Erfarte Landskap med en filosofisk og litterær tilnærming.

Amalia Fonfara viser performancen Seremoni med Moder Jord
Til denne performancen er alle invitert til å ha med et eget rytmeinstrument om ønskelig.

Utstillingen Erfarte Landskap av Amalia Fonfara setter fokus på en alternativ tilnærming til hvordan man erkjenner kunnskap. Kunnskap har vært knyttet til tankens kraft, mens inspirert av feminisitisk teori, animisme og shamanisme , retter Fonfara søkelyset mot en tilnærming til viten, der den fysiske kroppens erfaring er en kilde til kunnskap. Ved å se mennesket som en likestilt del av alle naturens bestanddeler benytter Amalia Fonfara shamanistiske prosesser for å skape forbindelser med en dypere viten om tilhørighet, identitet og arv.
Slik vil utstillingen igjennom å fokusere på kunstnerens egen tilknytning til Grønlands kultur og natur stille spørsmål ved hvordan man kan se denne tilknytningen mellom kropp og landskap i relasjon til kulturell identitet og nasjonalisme.
Amalia Fonfara er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har en to-årig utdanning i terapautisk healing ved Trondheim Healing -og Terapiskole og et ett-årig studie ved Scandinavian Center of Shamanic Studies. Fonfara arbeider tverrfaglig med premissene for fysisk erfart viten, og har med en teknolgisk tilnærming skapt et bindeledd mellom nåtidens lydbilder og visuelle erfaring og de eldre tradisjoner for inngå i en dypere kontakt med naturen. Amalia Fonfara kommer opprinnelig fra Danmark og Grønland. Men har siden sin uteksaminering fra Kunstakademiet i Trondheim i 2015 bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Trondheim.

Foto av Aronsson: Lena Katrine Sokki