Amalia Fonfara – Erfarte Landskap 27.10-11.11

plakat_amalia.jpg
Amalia Fonfara
Erfarte Landskap / Embodied Landscapes
27.10 – 11.11.2018

Velkommen til åpning av utstillingen Erfarte Landskap / Embodied Landscapes lørdag 27. oktober kl. 13! 

I utstillingen Erfarte Landskap viser Amalia Fonfara en alternativ tilnærming til hvordan man erkjenner kunnskap. Kunnskap har vært knyttet til tankens kraft, mens inspirert av feminisitisk teori, animisme og shamanisme , retter Fonfara søkelyset mot en tilnærming til viten, der den fysiske kroppens erfaring er en kilde til kunnskap. Ved å se mennesket som en likestilt del av alle naturens bestanddeler benytter Amalia Fonfara shamanistiske prosesser for å skape forbindelser med en dypere viten om tilhørighet, identitet og arv.
Slik vil utstillingen igjennom å fokusere på kunstnerens egen tilknytning til Grønlands kultur og natur stille spørsmål ved hvordan man kan se denne tilknytningen mellom kropp og landskap i relasjon til kulturell identitet og nasjonalisme.

På åpningen vil kunstneren Amalia Fonfara fremføre performancen S(j)ælritual.

Kunst i Kunsten 
Søn. 11. Nov. Kl 13

Utstillingens siste åpningsdag vil kunstneren Märit Aronsson fremføre en lesning fra verket Geografi och språk. Aronsson er opprinnelig fra sverige, men har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun jobber med sammenhenger mellom fysiske og mentale opplevelser i sin kunstpraksis og vil gi en ny vinkling til utstillingen Erfarte landskap med en filosofisk og litterær tilnærming.

Amalia Fonfara invitere til performancen Seremoni med Moder Jord som hun gjennomfører sammen med Hollistisk senter Den gode fe fra Heimdal. Til denne performancen er alle invitert til å ha med et eget rytmeinstrument om ønskelig.

13.00
Märit Aronsson
Geografi och språk

14.00
Amalia Fonfara
Seremoni med Moder Jord

Amalia Fonfara er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har en to-årig utdanning i terapautisk healing ved Trondheim Healing -og Terapiskole og et ett-årig studie ved Scandinavian Center of Shamanic Studies. Fonfara arbeider tverrfaglig med premissene for fysisk erfart viten, og har med en teknolgisk tilnærming skapt et bindeledd mellom nåtidens lydbilder og visuelle erfaring og de eldre tradisjoner for inngå i en dypere kontakt med naturen. Amalia Fonfara kommer opprinnelig fra Danmark og Grønland. Men har siden sin uteksaminering fra Kunstakademiet i Trondheim i 2015 bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Trondheim.