Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep. Kl 15

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep /

Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

Two parts of the same

(TASC Ablett & Brafield)

Heimdal Kunstforening

Søndag 23. Sep. kl. 15

TASC Ablett & Brafield inviterer til en interaktiv performance ved Heimdal Kunstforening. De vil sammen med deltagerne undersøke begrepet helhet. Ved bruk av omgivelsene og farge vil TASC i en performativ seanse invitere deltagerne til å kartlegge underliggende psykiske karakteristikker som gir følelsen av helhet.

TASC Ablett & Brafield er et samarbeidsprosjekt mellom Amber Ablett og Stacy Brafield. De bruker koreograferte iscenesettelser, ofte basert på samhandlingen, å spise, for å utforske det uhåndgripelige bak begreper som nærvær, samtale og samvær.

De har vist sine prosjekter blant annet ved Gallery Lattitude 28, India, The Royal standard, Liverpool, Halka Art Project, Istanbul, Kunstnerforbundet, Entrée, Kunstnernes hus og Bergen Kunsthall.

Heimdal Kunstforening inviterer til deltagelse i performancen

Two parts of the same av TASC Ablett & Brafield.

Søndag 23. Sep. kl.15.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com -senest Torsdag 20. sep.