Drosjekaféen (Wild at Art) 13. Sep. Kl 18

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep / Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

 

 

 

Drosjekaféen (Wild at Art)

Heimdal Kunstforening

Torsdag 13.Sep. kl. 18

«I en slags lengsel, fremmedgjøring eller utfartstrang, utviklet jeg gleden av å høre på musikk jeg ikke hadde hørt før, fra steder jeg ikke har besøkt, fra land jeg dessverre ikke kjenner noen fra, spilt over stereoanlegg i drosjebiler, høyt, på vei hjem fra byens natteliv. Denne musikken ble starten på mange møter og mange samtaler med byens drosjesjåfører. Jeg begynte å bli ganske avhengig av disse møtene, samtalene, tonene og rytmene som tok meg med ut i verden. I disse korte turene kunne jeg kjenne at jeg var et annet sted, drosjebilen ble som små eksotiske land på hjul, det gjorde meg lykkelig.»

Ann-Cathrin Hertling

Wild at Art består av kunstnerne Siri Gjære og Ann-Cathrin Hertling. Gjennom å frigjøre seg fra det konvensjonelle formatet konsert og forestilling, tar de oss med inn i en tilstand og til steder vi ennå ikke kjenner. Sammen med publikum skaper de unntakstilstander og mulighetsrom, som utfordrer våre tillærte identiteter og regler for adferd og norm. Og slik skaper de møter mellom mennesker som produserer nye, opplevelser, erfaringer, fortellinger, tilstander og virkeligheter.

Wild at Art har invitert med seg en rekke kunstnere og musikere for å skape Drosjekafeen. 

Drosjekaféen er utviklet og initiert i samarbeid med Heimdal Kunstforening og prosjektet Tatt av Heimdal kuratert av Helga Marie Nordby. Med utgangspunkt i Heimdal som sted bruker Wild at Art sine kunstneriske metoder til å presentere et sosialt rom med radikal gjestfrihet. Inspirert av drosjesjåfører og deres musikkønsker byr Drosjekaféen på musikalske opplevelser. Dette er verken en vanlig konsert, forestilling eller utstilling. Bli med inn i en tilstand og til et sted vi ennå ikke kjenner!

Drosjekaféen utspiller seg på Cicinions plass i Trondheim sentrum den 12. 13. og 14. Sep. Som en del av Bastard Festivalen.

http://www.avantgarden.no/program/drosjekafeen/

Wild at Art: v/ Ann-Cathrin Hertling og Siri Gjære. Medskapende/Medvirkende: Maria Kannegaard, Tor Andreas Haugerud, Alf Hulbækmo, Mattis Kleppen, Sunniva Skjøstad Hovde, Pål Rees, Siri Gjære, Ann-Cathrin Hertling, Drosjesjåfører og andre vi møter på vår vei. Produsent: Monica Aasen og Lyd: Tor Breivik. Co-produsert av Bastardfestivalen/ Teaterhuset Avant Garden. Drosjekaféen er et samarbeid mellom Wild at Art og Tatt av Heimdal/Heimdal Kunstforening v/kurator Helga Marie Nordby

Heimdal Kunstforening inviterer til

Drosjetur fra Heimdal Kunstforening til Drosjekaféen -for en helhetlig kunstopplevelse.

Torsdag 13. Sep. kl.18.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com

-senest tirsdag 11. Sep.