Kafégalleriet – Tid, en gruppeutstilling

Medlemmer fra Heimdal Kunstforening har tolket begrepet tid. Gruppeutstillingen Tid åpner for et bredt spekter av tolkninger og refleksjoner- og setter verkene inn i en større fortelling der ulike ideer om tid sammen skaper en større mening.

Utstillingen Tid står i relasjon til Pernille Elida Fjorans utstilling Konstallasjoner i foreningens 1. etg. i samme periode.

Velkommen til åpning av to utstillinger Lørdag 14. April Kl 13