Synnøve Sizou G. Wetten – ki. o id ai ((())) is this now? 03.02-18.03

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten jobber både performativt og innenfor medier som video, installasjon og fotografi. I Wettens kunstpraksis belyser hen problemstillinger knyttet til trans- identitet og makthierarkier, samtidig som hen retter oppmerksomheten mot rettigheter og ansvarliggjøring i et globalt samfunn. Ved å skape en sammenheng mellom digitale og menneskelige kvaliteter, oppstår et subtilt språk hvor Wetten åpner opp for nye perspektiver. I utstillingen vil du oppleve to videoinstallasjoner som begge stiller spørsmål ved identitet og samspillet mellom den indre og ytre påvirkningen vi forholder oss til.

Wetten har tidligere vist arbeider på Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.


__________________________________________________________________

English

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten works within video, installation, performance and photography. Trough artpractise Wetten question rights and responsebility within trans-identity and powerstructures in the global society. By connecting human and digital aspects Wetten make new perspektives trough a subtile language. In the exhibiton you will be presented to two videoinstallations, who both look into the question of the interplay between identity and both inner and outher influences.

Wetten has previously shown work at Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.