Program for våren 2018

Heimdal Kunstforening vil i programmet for 2018 se nærmere på hva som former identitet og felleskap. Igjennom åtte utstillinger vil vi belyse spenningen mellom det å være et jeg og det å inngå i et vi. Vi presenterer prosjektet Summen av Alt som på tvers av vårt utstillingsprogram vil ta opp spørsmål knyttet til hvordan vår identitet påvirkes av arv, historie, kultur og teknologi. Vi spør oss, hva har vi kontroll over, hva er allerede forutbestemt og hvordan påvirker utenforliggende faktorer vår egen fortelling om hvem vi er og samfunnet vi lever i? Vi ønsker igjennom disse spørsmålene å se Heimdal fra nye perspektiver. Hvem er vi som bor her, hvilke ulike forutsetninger har vi og hva er det som skaper forskjellene, -og ikke minst likhetene? -Summen av alt utgjør Heimdal som sted.

I vår vil Heimdal Kunstforening presentere utstillinger med arkitektstudenter fra NTNU, Synnøve Sizou G. Wetten og Pernille Elida Fjoran, elevene fra Heimdal kunstskole og invitere til midtsommerfest med performance av Brødet og Eselet.

Heimdal, arkitektstudentene utstiller 18.01 – 28.01                                         Synnøve Sizou G. Wetten  03.02 – 18.03
Pernille Elida Fjoran  14.04 – 13.05
Elevutstilling  24.05 – 10.06
Brødet og Eselet, midtsommerfest 16.06

Våre åpningstider er 12-16 på Torsdag, Lørdag og Søndag

___________________________________________________________________

English

Heimdal Kunstforening will in 2018 concentrate the program around identity and community. Through eight exhibitions, the project A puzzle of pieces want to look into the different aspects on being an I, and at the same time be a part of a we in the society. We ask, what part of identity and culture making do we have control over, what’s already predetermined and what affect the making of a collective and a individual self? Heimdal Kunstforening wants to invite into seeing these questions from different perspectives, and trough that also reflect upon Heimdal as a community made from a puzzle of pieces. What are the similarities, what are the differences, and whats actually at stake in the ongoing becoming of a community.

This spring Heimdal Kunstforening will present exhibitions with architectstudents from NTNU, Synnøve Sizou G. Wetten and Pernille Elida Fjoran, Heimdal Art School and invite to midsummer party with Brødet og Eselet.

Heimdal, architectstudents exhibit 18.01 – 28.01                                           Synnøve Sizou G. Wetten  03.02 – 18.03
Pernille Elida Fjoran  14.04 – 13.05
Heimdal Art School exhibit  24.05 – 10.06
Brødet og Eselet, midtsommerfest 16.06

Opening hours 12-4pm, Thursday, Saturday and Sunday