Kafégalleriet – Tid, en gruppeutstilling

Medlemmer fra Heimdal Kunstforening har tolket begrepet tid. Gruppeutstillingen Tid åpner for et bredt spekter av tolkninger og refleksjoner- og setter verkene inn i en større fortelling der ulike ideer om tid sammen skaper en større mening.

Utstillingen Tid står i relasjon til Pernille Elida Fjorans utstilling Konstallasjoner i foreningens 1. etg. i samme periode.

Velkommen til åpning av to utstillinger Lørdag 14. April Kl 13

Pernille Elida Fjoran – Konstellasjoner 14.04-06.05

web_bilde_pernille_elida_fjoran_crop

 

«Hvordan påvirkes vi av stillheten og det som ble valgt vekk fra åpenheten fra våre tidligere forfedre -og mødre? Hvilke språkløse erfaringer er det vi ubevisst gir videre til fremtidige generasjoner, og hvordan preger det fortellingene om våres liv? Det er dette jeg ønsker å nærme meg ved å tegne mest mulig med lukkede øyne for å føle det jeg ikke kan se»

Familier og samfunn er kontinuerlig i en utvelgelsesprosess som skaper våre felles arkiver. Her vurderes det hva som skal hentes frem og viderebringes, hva som skal lagres, og hva som skal saneres.

Pernille Elida Fjoran vil vise bearbeidede fragmenter fra sitt personlige arkiv. Igjennom å sette sammen fotografi, tegning, maleri og broderi skaper kunstneren nye konstellasjoner hvor tid og sted er tatt ut av sammenheng. Fjoran undersøker det private arkivets rolle for vår kollektive bevissthet og stiller spørsmål ved et arkivs behov for forankring i tiden før og tiden det taes frem i. Vi spør oss, kan et arkiv representere en arv uten å ha tilhørighet til tid og sted, -og hvilken arv kan det i såfall være?

Årsmøte i Heimdal Kunstforening

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Heimdal Kunstforening 12.04.2018 kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt i kunstforeningens lokaler. Det blir lett servering.

Håper mange har mulighet til å delta! 

 

Sakspapirer kan lastes ned her:

Dagsorden årsmøte i Heimdal Kunstforening

Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2017

Årsberetning Heimdal Kunstskole 2017

Årsregnskap 2017 i ett ark Kunstforeningen

Årsregnskap 2017 i ett ark Kulturhuset

Årsregnskap 2017 i ett ark Kunstskolen

Innstilling til styremedlemmer i Heimdal Kunstforening

Vel møtt!

Beste hilsen
Styret i Heimdal Kunstforening

 

Synnøve Sizou G. Wetten – ki. o id ai ((())) is this now? 03.02-18.03

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten jobber både performativt og innenfor medier som video, installasjon og fotografi. I Wettens kunstpraksis belyser hen problemstillinger knyttet til trans- identitet og makthierarkier, samtidig som hen retter oppmerksomheten mot rettigheter og ansvarliggjøring i et globalt samfunn. Ved å skape en sammenheng mellom digitale og menneskelige kvaliteter, oppstår et subtilt språk hvor Wetten åpner opp for nye perspektiver. I utstillingen vil du oppleve to videoinstallasjoner som begge stiller spørsmål ved identitet og samspillet mellom den indre og ytre påvirkningen vi forholder oss til.

Wetten har tidligere vist arbeider på Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.


__________________________________________________________________

English

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten works within video, installation, performance and photography. Trough artpractise Wetten question rights and responsebility within trans-identity and powerstructures in the global society. By connecting human and digital aspects Wetten make new perspektives trough a subtile language. In the exhibiton you will be presented to two videoinstallations, who both look into the question of the interplay between identity and both inner and outher influences.

Wetten has previously shown work at Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.

 

 

 

Program for våren 2018

Heimdal Kunstforening vil i programmet for 2018 se nærmere på hva som former identitet og felleskap. Igjennom åtte utstillinger vil vi belyse spenningen mellom det å være et jeg og det å inngå i et vi. Vi presenterer prosjektet Summen av Alt som på tvers av vårt utstillingsprogram vil ta opp spørsmål knyttet til hvordan vår identitet påvirkes av arv, historie, kultur og teknologi. Vi spør oss, hva har vi kontroll over, hva er allerede forutbestemt og hvordan påvirker utenforliggende faktorer vår egen fortelling om hvem vi er og samfunnet vi lever i? Vi ønsker igjennom disse spørsmålene å se Heimdal fra nye perspektiver. Hvem er vi som bor her, hvilke ulike forutsetninger har vi og hva er det som skaper forskjellene, -og ikke minst likhetene? -Summen av alt utgjør Heimdal som sted.

I vår vil Heimdal Kunstforening presentere utstillinger med arkitektstudenter fra NTNU, Synnøve Sizou G. Wetten og Pernille Elida Fjoran, elevene fra Heimdal kunstskole og invitere til midtsommerfest med performance av Brødet og Eselet.

Heimdal, arkitektstudentene utstiller 18.01 – 28.01                                         Synnøve Sizou G. Wetten  03.02 – 18.03
Pernille Elida Fjoran  14.04 – 13.05
Elevutstilling  24.05 – 10.06
Brødet og Eselet, midtsommerfest 16.06

Våre åpningstider er 12-16 på Torsdag, Lørdag og Søndag

___________________________________________________________________

English

Heimdal Kunstforening will in 2018 concentrate the program around identity and community. Through eight exhibitions, the project A puzzle of pieces want to look into the different aspects on being an I, and at the same time be a part of a we in the society. We ask, what part of identity and culture making do we have control over, what’s already predetermined and what affect the making of a collective and a individual self? Heimdal Kunstforening wants to invite into seeing these questions from different perspectives, and trough that also reflect upon Heimdal as a community made from a puzzle of pieces. What are the similarities, what are the differences, and whats actually at stake in the ongoing becoming of a community.

This spring Heimdal Kunstforening will present exhibitions with architectstudents from NTNU, Synnøve Sizou G. Wetten and Pernille Elida Fjoran, Heimdal Art School and invite to midsummer party with Brødet og Eselet.

Heimdal, architectstudents exhibit 18.01 – 28.01                                           Synnøve Sizou G. Wetten  03.02 – 18.03
Pernille Elida Fjoran  14.04 – 13.05
Heimdal Art School exhibit  24.05 – 10.06
Brødet og Eselet, midtsommerfest 16.06

Opening hours 12-4pm, Thursday, Saturday and Sunday

Arkitektstudenter stiller ut – Heimdal 18.01-28.01

 

HEIMDAL

18.01 – 28.01

Åpning  18. Jan. kl. 19.00   

 

Arkitektstudenter fra NTNU vil presentere ideer og visjoner om en mulig fremtidig utvikling av Heimdal sentrum og omegn.
3.års arkitektstudenter i kurset Arkitektur 5 : by og tettstedsforming fra Instituttet for Arkitektur og planlegging ved NTNU stiller ut sitt arbeid gjennom høstsemesteret 2017.