Tatt av Heimdal: Parking Space

banner-o%cc%88ppen-dialog

Sixten Sanne og Heimdal Kunstforening har gleden av å invitere deg til en åpen dialog om hva som skjer når vi endrer funksjonen til et sted, og hva konsekvensene kan bli?

Sixten Sanne er kunstneren bak Parkering Space (2016), som står åpen for publikum på Heimdals torg. Installasjonen ble realisert sammen med lokale innbyggere, med støtte fra Trondheim Kommune og som en del av satsningen Tatt av Heimdal. Med utgangspunkt i Parking Space (2016) inviterer vi til en en åpen dialog om hva de offentlige rommene brukes til i dag og hvilke muligheter vi har til å endre disse rommene?

Lørdag 29. oktober, kl. 13:00
@Heimdal Kunstforening

Gratis og åpent for alle – velkommen!

For mer informasjon se:

Facebookevent
www.tattavheimdal.wordpress.com
www.heimdalkunstforening.wordpress.com


ENGLISH:
Sixten Sanne and Heimdal Art Association invites you to an open dialogue about what happens when we change the function of a place, and what the consequences might be?

Sixten Sanne is the artist behind Parking Space (2016), which is open to the public in Heimdal center. The installation was realized together with local residents, with the support of Trondheim Municipality and as part of Heimdal Art Society initiative; Tatt av Heimdal. With Parking Space as a backdrop we invite to an open dialogue about how we use public spaces today and the opportunities we have to change these rooms?

Saturday, 29 October 13:00
@Heimdal Kunstforening

Free and open to everyone – welcome!

For more information see:

Facebookevent
tattavheimdal.wordpress.com
heimdalkunstforening.wordpress.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.