Velg ditt kurs: Kunstmaling med Andreas Mandal Fortes

TIRSDAGER

Nybegynnerkurs, kveldstid

10 uker, 3 timer pr. sesjon – kl. 18 – 21

Har du lyst til å male, men ikke riktig vet hvordan du kommer i gang? Andreas Mandal Fortes er en inspirerende lærer, og har lang erfaring i å veilede både nybegynnere og viderekomne. Bli gjerne med du også!

Gruppen går i starten av kurset gjennom grunnleggende fargeteori og -blanding, og veileder vil demonstrere ulike teknikker og oljemedier. Vi kommer til å snakke om farge- og formkontraster, komposisjon, penselføring og metoder for å påbegynne et maleri. Veileder vil også demonstrere spenning av lerret og grunning av maleriflater. I løpet av kurset vil elevene få utdelt oppgaver, og sammen med veileder komme fram til hvilke stilarter de ønsker å fokusere på. Veiledningen er utover dette samtalebasert, og veileder kommer til å gå mellom staffeliene og komme med spørsmål og råd for maleriets utvikling. Det forventes ikke at elevene ferdigstiller noen maleriprosjekt, og det er opp til hver enkelt om en ønsker å prøve ut ulike typer maleri, eller fokusere på et spesifikt prosjekt gjennom de 10 ukene.

Copyright: Andreas Mandal Fortes

ONSDAGER

Fordypningskurs, kveldstid

10 uker, 3 timer pr. sesjon – kl. 18 – 21

Har du noe erfaring med maleri, men ønsker innspill underveis i utviklingen? Andreas Mandal Fortes har gjennom mange år hjulpet både profesjonelle og hverdagsmalere med å finne potensialet for en mer forankret portefølje av arbeider. 

Dette er et kurs for deg som ønsker å jobbe med ett enkelt verk, eller et større prosjekt med en sammensatt gruppe maleri. Tegning og maling kan kombineres for den som måtte ønske det, og du vil få veiledning innen valgfrie stilretninger. Veileder har 20 år lang atelierpraksis, er utdannet ved City & Guilds of London Art School, og er aktiv både som utstiller og kurator, samt som monteringsansvarlig ved to av byens kunstinstitusjoner, og kan tilby samtaler rundt kunst forøvrig, i tillegg til en tilpasset tilnærming til dine egne arbeider.

Copyright: Andreas Mandal Fortes

FREDAGER

Ordinært malerikurs, formiddag

10 uker, 3 timer pr. sesjon – kl. 10 – 13

Har du noe erfaring med maleri, men ønsker innspill underveis i utviklingen? Andreas Mandal Fortes har i over 15 år hjulpet både kunststudenter og selvlærte med å lete fram de riktige grepene for å ta kontroll på maleriet.

Dette er et kurs for deg som ønsker å ta maleriet opp til et høyere nivå. Veileder har 20 år lang atelierpraksis, og har vært fast veileder på Heimdal siden våren 2018. Han legger ingen føringer for hvilke typer maleri en kan arbeide med, og underviser i både abstraksjon og realisme, samt forestillende og figurative uttrykk. Undervisningen er samtalebasert, og veileder demonstrerer ulike teknikker når det passer ditt prosjekt.

Copyright: Andreas Mandal Fortes