Årsmøte i Heimdal Kunstforening

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Heimdal Kunstforening 11.09.2019 kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt i kunstforeningens lokaler. Det blir lett servering.

Håper mange har mulighet til å delta! 

Sakspapirer kan lastes ned her:

Årsmelding for Heimdal Kunstskole 2018

Instilling til styremedlemmer i Heimdal Kunstforening

Årsregnskap Heimdal Kunstforening 2018

Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2018

Vel møtt!

Beste hilsen
Styret i Heimdal Kunstforening